หกเดือนเต็มในการแกะสลัก กันดั้มหินอ่อนตัวแรกของโลกใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

  ได้มีการเปิดเผยภาพการแกะสลักหินอ่อนเป็นรูปกันดั้มขนาดสเกล 1/12 เป็นค... Read More